Aloitin työurani vuosituhannen alussa kokkina. Sen aikaisesta työelämän viestinnästä kun, vain tekstiviestit ja sähköpostit edustivat digitaalista viestintää, lankapuhelimet lauloivat ja tiedotteet luettiin paperilta, on tultu jättiläisen askelia eteenpäin. Työyhteisöviestintä on muuttunut työelämän murroksen ja teknologian kehityksen myötä valtavasti. Käytössä on paljon erilaisia viestintäkanavia, joissa tieto kulkee nopeasti. Etäkokoukset ovat tulleet osaksi työelämää, mikä on vähentänyt kasvokkain käytävää vuorovaikutusta. Työelämän viestinnän kehitys herättää kuitenkin kysymyksiä: Kuka pystyy vastaanottamaan, hyödyntämään ja sisäistämisestään tietotulvan, puhumattakaan siitä, onko se kaikki juuri kullekin henkilölle tarpeellista? Nykypäivän työelämässä esimiehen tulisi toimia suodattimena: mitä hän viestii, kenelle hän viestii ja milloin hän viestii. Kaikki tieto ei ole tarpeellista kaikille, lisäksi viestinnässä tulisi minimoida työnkeskeytyminen, jolla on taas suuri merkitys työssäjaksamiselle sekä tuloksen aikaansaamiselle. Lisäksi työyhteisöviestinnässä on suuria eroja toimialasta riippuen. Esimerkiksi ravintola-alaa tarkasteltaessa viestinnässä on punnittava käytettävät kanavat ja ajankohdat tarkasti, sillä työvuorot pyörivät päivästä riippumatta kukon laulusta, kun hotelleista aloitetaan aamiaispuuron keittäminen, aamuyön tunteihin kun yökerhon oluthanat suljetaan. Näissä työyhteisöissä paras palaveriaika ei ole maanantaina kello 9…                                                                                   

Pekka Isotaluksen ja Hanna Rajalahden kirjassa (2017): Vuorovaikutus johtajan työssä Futuricen toimitusjohtaja Tuomas Syrjänen muistuttaa, että ”Pääsääntöisesti ongelmat syntyvät sähköpostilla ja ratkeavat face-to-face." Sähköisiä kanavia käyttäessä non-verbaalinen viestintä jää puutteelliseksi ja väärinymmärrysten riski kasvaa. Äänenpainoilla, eleillä, ilmeillä ja kehon kielellä on suuri merkitys viestinnässä ja tähän nojaten tavoittavinta viestintää on kasvokkain käyty keskustelu. Pirstaloituneen työelämän myötä se ei kuitenkaan aina ole mahdollista, mikä asettaa vaatimuksia esimiesten viestintätaidoille.

https://www.youtube.com/watch?v=QetgLolOLQQ

Vaativan viestinnän asiantuntija Harri Saukkomaa korostaa, että 70 % johtamisesta on viestintää. Johtajan on nykypäivänä oltava viestinnän moniosaaja, joka hallitsee viestinnän pelikentän laaja-alaisesti ja sujuvasti.

Näillä ajatuksilla toivotan keväistä, alkanutta maaliskuuta. Ensi viikolla aiheena: esimiehen tärkeimmät viestintä vastuut., viestimisiin!

Miia