https://ksamk-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/amiik002_edu_xamk_fi/EUHGvpZ_iaVOsEhWCZUUQRcB4YeO-J6W4X5hwdic9ioRxA?e=U2lHL2

Minäpä kävin omia höpinöitäni videoimassa. :D Videon lisääminen piti tehdä tuolta office365:n kautta, kun en keksinyt miten sen saan tähän muuten liitettyä... 

Videolla kärjistin somen tarpeellisuutta esimiesviestinnässä. Kuten kaikki tiedämme resurssit ovat rajalliset, ellei halua pitää itseään linjoilla 24/7, mikä ei liene kovin kauas kantoinen taktiikka… Ja siihen viitaten näen, että käytettävät kanavat pitäisi tarkasti punnita mikä on hyöty ja lisäarvo suhteessa käytettyihin resursseihin, missä ja miten kannattaa olla mukana ja missä ei. Jos yritetään olla mukana kaikkialla ja kaikessa, lienee lopputulos kaaos, teemalla rapatessa roiskuu… Somekanavien käyttöön otossa tulisi myös tarkastella työntekijöiden digitaitojen omaksumiskykyä, kärjistettynä esimerkkinä toimistotyöntekijöiden on helpompi ottaa käyttöön uusia digitaalisia työvälineitä kuin alalla, jossa tietotekninen osaaminen ei ole niin keskeistä.

Jukka Saksi nostaa kirjassaan Johtaja on media esiin sosiaalinen median moniulotteisuuden. Eri kanavat poikkeavat toisistaan erilaisten käyttäjien, kulttuurien ja toimintamallien myötä. Johtajuuden näkökulmasta merkittävämpiä some-kanavia ovat Twitter ja LinkedIn. Facebook ja Instagram jaotellaan enemmän henkilökohtaisiksi ja viihteellisiksi kanaviksi. Myös YouTube on nostamassa suosiotaan johtajuuteen liittyvien videoiden kautta. (Saksi, Jukka (2016): Johtaja on media). Eri somekanavista LinkedIn on hyvä työväline verkostoitumiseen, oman osaamisen esiintuomiseen sekä apuna rekrytoinnissa. Twitterin haastavuuden esimiesviestinnän näkökulmasta toin esille videollakin, kanavan nopeatempoisuus ja julkisuus asettavat haasteita, mutta tiivistetysti mitä korkeammassa asemassa sitä suuremmalla todennäköisyydellä pitää Twitterin taitaja. Ihmiset haluavat seuraavat seurata ihmisiä, ei yrityksiä. Monella alalla kamppaillaan työvoimapulan kanssa, mihin avuksi heräsi blogin hyödyntäminen työnhoukuttelevuuden lisäämiseksi. Blogilla voisi myös rakentaa positiivista kuvaa yrityksen esimiesviestinnästä. Sosiaaliset työtilat kuten Teams- ja Share-alustat ovat hyviä kanavia tiedonjakamiseen ja projekteihin. Sekä etäkokouksiin, jotka ovat yrityksen ympäristövastuullisuudenkin kannalta järkeviä valintoja.  Yhteenvetona pomosta somessa: Esimies, mieti missä olet, miten olet ja miksi olet?

https://www.youtube.com/watch?v=GLeeT6X1dAc

Videolla Vuoksen suurin koski, Imatrankoski kuohuaa. Veden -kuin myös viestinnänkin- voima on valtava!

Näihin kuohuihin on hyvä päättää tämä oppimisblogini esimiesviestinnästä, kiitos seuraamisesta ja aurinkoista kevättä!

Miia